Drobné sakrální památky

Okolí Strmilova i Kunžaku je bohaté na drobné sakrální památky. Některé z nich mají historickou hodnotu celorepublikového významu (např. Gotická Boží muka u Strmilova směrem na Malý Jeníkov). Stejně jako ve zbytku Čech se pochopitelně jednalo o silně katolickou oblast až do revolučních let 1918 a 1948. Jsou to sochy světců, kříže, kapičky, obrázky a boží muka. Zvláštním případem osudů těchto sakrálních památek jsou dvoje Boží muka a socha sv. Jana Nepomuckého přestěhovaná ke kostelu v Kunžaku z míst, kde jim hrozilo zničení při naplánovaných stavbách. První Boží muka z druhé poloviny 18. století byla takto přestěhována v roce 1980 a druhá Boží muka z první poloviny 18. století v roce 1981.
Některé památky byly za socialismu zničeny – kaplička jižně od Kaprouna byla rozebrána a dnes je z pouze obvodové zdivo do výšky asi 20 cm, ale ani po roce 1989 se situace výrazně nezlepšila, protože například v roce 2002 byla uražena raně barokní Boží muka blízko u jalovcové kolonie v lukách mezi Kunžakem, Střížovicemi a Lomy. Další pozoruhodností jsou mariánské obrázky skryté v lesích jižně od Kunžaku – obvykle jsou dílem původního německého obyvatelstva, stejně jako kamenné kříže s německými nápisy roztroušené v pohraničním pásmu. Nejčastějšími sponzory při opravách těchto památek jsou právě Rakušané a Němci.