Hejtman

Rybník Hejtman je druhým největším rybníkem v okolí Strmilova, ačkoli katastrálně náleží k Budkovu a tedy k obci Střížovice.
V letech 1529-1567 byl správcem tvrze na Rozkoši (část obce Střížovice nejblíže rybníku Hejtman) hradecký poddaný Jošt Řečický. V letech 1566-1581 byly rybníkářem Zachariáše z Hradce panem Floriánem Pravětickým z Radvanova zabírány anebo kupovány pozemky budkovských osadníků na výstavbu rybníka Hejtmanu. Budkovští dostali za své staré pozemky náhradní, které byly často hodnotnější. Zároveň zanikly 4 rybníčky na střížovickém potoce a velký Budkovský rybník, které byly rovněž zatopeny Hejtmanem. Výstavba Hejtmanu byla velmi vhodná, protože většinu jeho plochy zabírala bažina a pozemky jím zaplavené ležely v zátopové zóně, a proto byla jejich výnosnost málo spolehlivá.
Výše uvedený původ rybníka přestavuje důvod, proč není vhodný k rekreaci - většina jeho dna je bahnitá, voda není tak čistá jako napříkad v Komorníku. Ani po rybníkářské stránce nemá kvůli bahnitému dnu dobrou produktivitu. Chybí mu rovněž statut rekreačního rybníka, což výrazně omezuje možnosti koupání a rekreace.

Historické foto hráze Hejtmana a Hradečku

Historické foto hráze Hejtmana a Hradečku

Historický obraz Ratmírovského rybníka

Historický obraz Ratmírovského rybníka

Hejtman a ostrov sv. Vavřince

Hejtman a ostrov sv. Vavřince

Ostrov sv. Vavřince

Ostrov sv. Vavřince

Pohled na Strmilov

Pohled na Strmilov

Historický obraz Hejtmana od Strmilova

Historický obraz Hejtmana od Strmilova

Historický obraz Hejtmana

Historický obraz Hejtmana

8 images

(c) Strmilovský šachový klub - Ubytování - http://ubytovani.strmilov.cz/ - 2007

Domovská stránka