Jindřichův Hradec

Historie Jindřichova Hradce se počítá od roku 1158, kdy po bitvě u Loděnic dostal Vítek z Prčice za odměnu východní část Jižních Čech od panovníka, kterým byl kníže Jindřich z rodu Přemyslovců. Hradec zdědil Vítkův nejstarší syn Jindřich, který je zakladatelem rodu Pánů z Hradce. V roce 1220 byl už do existujícího Hradce (latinsky Novadomus, německy Neuhaus) pozván Řád Německých Rytířů, který vzápětí vybudoval místní kostel i špitál. Přibližně o 50 let později obsadil hrad odbojného Oldřicha Vítkovce král Přemysl Otakar II. a krátce v něm bydlel. O 17 let později se Oldřichův syn Oldřich II. s králem usmířil, stal se dokonce jeho oblíbeným poddaným a král mu potvrdil stará práva vyplývající z obchodní cesty vedoucí přes Hradec.
V době husitské stál Hradec až na výjimky na katolické straně, ale přesto se mu války většinou vyhnuly. V roce 1434 se Menhart z Hradce účastnil bitvy u Lipan na katolické straně. Po husitských válkách je Jindřichův Hradec druhým největším českým městem hned po Praze a stává se centrem politických jednání v pohusitské době. O deset let později Oldřich IV. z Hradce umírá a město se dostává pod správu vynikajícího politika, předního odpůrce Jiřího z Poděbrad, Zdeňka ze Šternberka. Jiří z Poděbrad Jindřichův Hradec v roce 1467 urputně obléhal, ale dobýt se mu jej zdaleka nepodařilo.
V roce 1529 náhle umírá Adam z Hradce a správcem majetku se stává dačický soused Volf st. Krajíř z Krajku. V roce 1550 si Adamovi synové rozdělí panství na dvě části tak, že Jáchymovi připadne Hradec a Zachariášovi Telč. V roce 1567 jsou do města pozváni Jezuité, kteří způsobí po všech stránkách velký pokrok. Je postaven proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, jezuitská kolej a gymnázium. V roce 1604 vymírají páni z Hradce po meči a vdova Lucie Otýlie si bere Viléma Slavatu.
Po vítězství na Bílé hoře 1620 se Slavata vrací z exilu a v Jindřichově Hradci nastává další vlna prosperity i přes probíhající válku. Jindřichův Hradec se znovu stává druhým největším českým městem a nechává za sebou například Brno nebo Olomouc. V roce 1693 po vymření Slavatů se stává hradeckými pány rod Černínů. Město zachvátí v roce 1773 a 1801 požáry. Pozemkovou reformou ve jménu republiky 1920 jsou Černínům ukradeny nejatraktivnější části jejich panství. Město tím ztrácí přízeň svého pána a největšího investora, které obrátí své cíle po několika staletích do Rakouska. Tím lze vysvětlit úpadek, který Jindřichův Hradec potkal téměř nepřetržitě až do roku 1989.
V roce 1938 je Jindřichův Hradec rozdělen na německou a českou část, administrativně spadá pod protektorátní správu v Telči a říšský okres v Nové Bystřici. V roce 1945 dobyl Jindřichův Hradec maršál Malinovski s armádou tvořenou převážně ruskými kriminálníky.
V r. 1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle socialistického správního uspořádání byly k němu v r. 1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. Socialistické provozovny textilní výrobny v městě nesly od r. 1950 název Jiholen. Postupně se proměňovaly na bavlnářské závody, od r. 1960 fungující pod názvem Jitka. V r. 1957 zahájil činnost strojírenský závod Lada n.p. s programem výroby šicích a pletacích strojů. Po r.1960 byl opraven starší závod jihočeské Fruty produkující sirupy, lihoviny a ovocná vína. Na přelomu 60. a 70. let byla vystavena Jihočeská mlékárna. Díky početnému souboru unikátních stavebních a uměleckých památek, bylo v r. 1950 vyhlášeno historické jádro Jindřichova Hradce městskou památkovou rezervací. Po roce 1990 bylo znovu zavedeno částečně tržní hospodářství a stát se v některých případech odhodlal k navrácení ukradených nemovitostí a podniků jejich skutečným majitelům. K dobře prosperujícím podnikům patří například Kasalova pila, která přešla do rukou p. Ing. Bořivoje Kasala v r. 1994 (Bohumil Kasal zakoupil pilu v J. Hradci v r. 1928, která byla v r. 1948 rodině znárodněna). Naopak například v případě hraběte Karla E. Černína stát dodnes odmítá navrátit majiteli znárodněný hrad a zámek a mnoho dalších budov i pozemků.
V r. 1991 se otevřela fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola ekonomická -fakulta managementu). Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a pravidelná představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití např. na tenisových a volejbalových kurtech; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, kavárny a další).
V městském muzeu je největší lidový Betlém na světě, jehož tvůrcem je Tomáš Krýza (Krýzovy jesličky) a síň Emmy Destinnové, která bydlela v letech 1914 - 1933 v zámku ve Stráži nad Nežárkou.

Kolej vysoké školy

Kolej vysoké školy

Interiér proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie

Interiér proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kostel nanebevzetí Panny Marie

Kostel nanebevzetí Panny Marie

Kostel nanebevzetí Panny Marie

Kostel nanebevzetí Panny Marie

Kostel nejsvětější Trojice

Kostel nejsvětější Trojice

Kostel Sv. Jana Křtitele

Kostel Sv. Jana Křtitele

Kostel Sv. Jana Křtitele

Kostel Sv. Jana Křtitele

Kostel Sv. Kateřiny

Kostel Sv. Kateřiny

Kostel Sv. Kateřiny

Kostel Sv. Kateřiny

Kaple Sv. Maří Magdalény

Kaple Sv. Maří Magdalény

Landfrassova tiskárna

Landfrassova tiskárna

Langrův dům

Langrův dům

Malý Vajgar

Malý Vajgar

Malý Vajgar

Malý Vajgar

Mariánský sloup

Mariánský sloup

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Městský úřad

Městský úřad

Minoritský klášter

Minoritský klášter

Mlyn s vodní elektrárnou

Mlyn s vodní elektrárnou

Nádraží

Nádraží

Náměstí míru

Náměstí míru

Náměstí míru

Náměstí míru

Náměstí míru

Náměstí míru

Nežárecká brána

Nežárecká brána

Nežárecká brána

Nežárecká brána

Panská ulice

Panská ulice

Panská ulice

Panská ulice

Plavecký bazén

Plavecký bazén

Plovárna

Plovárna

Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnázium Vítězslava Nováka

Plovárna

Plovárna

Plovárna

Plovárna

Vajgar

Vajgar

Vajgar

Vajgar

První nádvoří hradu

První nádvoří hradu

Rondel

Rondel

Sportovní hala

Sportovní hala

Stará radnice

Stará radnice

Střelnice

Střelnice

Vajgar

Vajgar

Hradby

Hradby

Vajgar

Vajgar

Vajgar

Vajgar

Centrum

Centrum

Černá věž

Černá věž

Pohled z Černé věže

Pohled z Černé věže

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Zámek

Hvězdárna

Hvězdárna

56 images

(c) Strmilovský šachový klub - Ubytování - http://ubytovani.strmilov.cz/ - 2007

Domovská stránka