Masné krámy

Název místa pravděpodobně vznikl na základě dvou pověstí: jedna z nich vypráví o kunžateckých trzích, kdy obchodníci vodili přes toto místo zpět neprodaný dobytek a nevyplatilo se ho vést domů. V těchto místech prováděli porážky neprodaného dobytka a maso prodali na černém trhu. Druhá pověst hovoří o těžbě cihlové hlíny, která se zde těžila, a protože byla mastná, začalo se místu přezdívat mastné krámy. Nachází se zde seskupení žulových balvanů a malá jeskyň uprostřed skály, kde kunžatečtí spiritisté ve třicátých letech 20. století konali své seance.

 

15 images

(c) Strmilovský šachový klub - Ubytování - http://ubytovani.strmilov.cz/ - 2007

Domovská stránka