Vyhlazené vesnice

Obec Rajchéřov a obec Romava měly spolu s podřízenými osadami krutý osud. Jednalo se o běžné vesnice, až na to, že Rajchéřov ležel přibližně 1200 metrů a Romava přibližně 300 metrů od hranic. V roce 1945 bylo obyvatelstvo vyhnáno nebo zmasakrováno (rozhodovalo především podle věku, pohlaví a rasy) a několik let poté byly obě vesnice za použití trhavin vymazány z map.
První zmínka o obci Rajchéřov je z roku 1487. v roce 1939 zde žilo ve 49 domech 241 obyvatel (1 Čech, 220 Němců, 19 cizinců; 240 katolíků, 1 protestant kalvínského typu). Byla tady škola a kaple Sv. Michala. Spřádaly se zde koňské žíně a byla tady přádelna lnu. Nedaleko obce (západním směrem) je rybník Kačer (dříve Brandteich), který má 33 hektarů.
První zmínka o obci Romava je z roku 1375. V roce 1939 zde žilo 264 obyvatel, z toho 10 Čechů, 233 Němců a 21 cizozemců (bývalí rakouští příslušníci) v 67 domech. 261 obyvatel bylo římsko-katolického vyznání, 3 byli bez vyznání. Bývala zde přádelna lnu, provaznictví, škola. Stávala tady kaple Sv. Kříže. Vesnice byla vypálena husity v roce 1420 a znovu v roce 1645 Švédy. Definitivně zanikla až v roce 1953 v důsledku vytvoření hraničního pásma.

Romava 1932

Romava 1932

Studna v Romavě

Studna v Romavě

Kříž v bývalém parčíku v Romavě

Kříž v bývalém parčíku v Romavě

Most v Romavě

Most v Romavě

Kříž na návsi v Romavě

Kříž na návsi v Romavě

Náměstí Romavy

Náměstí Romavy

Rajchéřov 1924

Rajchéřov 1924

Rajchéřov 1919

Rajchéřov 1919

Rajchéřov 1866 - rytina

Rajchéřov 1866 - rytina

Poškozená boží muka v Rajchéřově

Poškozená boží muka v Rajchéřově

Poškozený kříž v Rajchéřově

Poškozený kříž v Rajchéřově

Poškozený kříž v Rajchéřově

Poškozený kříž v Rajchéřově

Zpevněné koryto potoka u zbořeného domu - Rajchéřov

Zpevněné koryto potoka u zbořeného domu - Rajchéřov

Bývalá silnice Rajchéřov - Romava

Bývalá silnice Rajchéřov - Romava

 

14 images

(c) Strmilovský šachový klub - Ubytování - http://ubytovani.strmilov.cz/ - 2007

Domovská stránka