Strmilovské zvony

Stejně jako jiné památky, i zvony mají svou historii a své osudy. Farní kostel sv. Jiljí je připomínán již roku 1376. Věž, která za velkého požáru v roce 1835 shořela, byla postavena v roce 1617. Hradecký pán Vilém Hrabě Slavata (vyhozený roku 1618 z okna novoměstské radnice při masakru organizovaném převážně německými protestanty) věnoval městu Strmilov na její výstavbu 1800 českých grošů (což je v přepočtu do dnešní měny 15 - 20 miliónů korun). Stála na druhé straně chrámu než dnes na místě, kde je dnes menší šedá sanktusová vížka. Dosahovala výšky pouze 2/3 dnešní věže, přesto městu dominovala a byla viditelná z dálky. Obraz z roku 1831 této věže nebyl ještě zveřejněn, ale je z něho patrný čistě barokní styl, ve kterém se v těch dobách stavělo. Kromě třech velkých zvonů, z nichž jeden se jmenoval Prokop, byla na věži i zvonkohra ve stylu loretánských zvonků.
Velký oheň 1835 a jeho následky
Požár v roce 1835 zničil 80% domů i kostel. Nový kostel byl vystavěn v letech 1838 - 1845 a zvony byly dodány o 4 roky později. Zhotovil je 1849 Antonín Perner v Českých Budějovicích a posvěceny byly 22. října budějovickým biskupem Josefem Ondřejem Lindauerem. Dne 10. prosince byly dovezeny do Vlčic, ale dále nebylo možno s koňskými potahy pokračovat kvůli obrovským závějím, takže se do Strmilova dostaly až o dva dny později. 12. prosince byly slavnostně vyzdviženy na věž za doprovodu krásných a okázalých liturgických obřadů. Jednalo se o tyto zvony - Jiljí 1062 kg, Maria 531 kg, Ondřej 314 kg, Umíráček 82 kg a Sanktus 27 kg. V kostele sv. Ondřeje na strmilovském hřbitově fungoval přes tři sta let historický zvon Maria z roku 1581 s německo-latinským mariánským nápisem.
První rekvizice 1916
V roce 1916 přišla řada na největší dva strmilovské zvony, Jiljí a Marii. Tklivě se rozezvučely hromadně všechny zvony strmilovské, které byly harmonicky sladěny. Velebně a teskně se nesly ty povědomé zvuky krajem za podzimního jitra, aby se naposledy rozloučily se svými druhy. 5. prosince 1916 přijelo do Strmilova 12 dělostřelců s koňmi. Po klekání bylo naposledy zvoněno všemi zvony dohromady, potom samostatně Jiljím a samostatně Marií. Rovněž ve středu ráno. Potom byly zvony vyzdiženy z ložisek a spuštěny na podlahu věže, kde byly rozbity na několik menších kusů. Zvon Maria na hřbitově 2. listopadu sám od sebe praskl a křapal jako plechový, takže byl přidán k rekvírovaným zvonům a vyměněn za zvon Florián z Nové Olešné (z roku 1666, hmotnost 27 kg), který měl být původně rekvírován místo Marie ze hřbitova. Místo toho byl na hřbitov přestěhován zvon Sanktus z farního kostela, kde zůstaly zvony Ondřej, Florián a Umíráček.
Druhá rekvizice 1917
Druhá rekvizice zvonů ve Strmilově proběhla 25. října 1917. Týkala se největšího a třetího největšího zvonu - Ondřeje a Floriána, který byl necelý rok předtím přivezen z Nové Olešné. Stejně tak byl ze hřbitovního kostela sv. Ondřeje rekvírován zvon Sanktus, převezený po první rekvizici. Kostel sv. Ondřeje tedy zůstal beze zvonů a v kostele sv. Jiljí na náměstí zůstal jediný zvon - Umíráček (z roku 1849, hmotnost 82 kg).
Nové zvony 1929
Avšak došlo i na Umíráček. 24. listopadu 1928 při ranním zvonění klekání praskl i tento. Původem této závady bylo přílišné vytažení řemenu, na němž bylo upevněno srdce zvonu. To potom bilo na samý okraj zvonu a ten praskl v takové míře, že s ním dále nebylo možno zvonit. Proto se tehdejší farní kněz Rudolf Milota postaral o náhradu. V lednu byl dodán nový zvon Václav symbolicky v roce 1000. výročí mučednické smrti sv. Václava (z roku 1927, váha 51 kg). Téhož roku v květnu k němu přibyly zvony ulité v roce 1929 - Maria - zvon vyrobený podle otisku zvonu Marie (1849 - 1916; váha 509 kg), Jan Nepomucký (312 kg) a Ondřej (210 kg). K tomuto výročí byla vydána pohlednice s těmito zvony vystavenými na farní zahradě.
Druhá světová válka a následky
Během druhé světové války byly v roce 1943 odebrány zvony Maria a Václav. Zvon Ondřej byl ponechán a zvon Jan Nepomucký se tehdejšímu správci farnosti podařilo během jara 1943 uschovat na dva roky do farního sklepení a tak válku přečkal a zůstal stejně jako Ondřej na věži dodnes. Pomyslná náhrada za Marii a Václava byla dodána až v roce 1988 nákladem veřejné sbírky. Nové zvon byly vyrobeny podle komunistických pravidel, takže nezobrazují žádného světce. Jeden má hmotnost 127 kg a druhý 33 kg. Menší z těchto zvonů se proto využívá jako umíráček. Nové zvony z 80. let mají také závadu v nekvalitní slitině, z níž jsou ulity. Všechny ostatní zvony byly ulity ze zvonoviny (78% mědi, 22% cínu). Nové zvony mají prvkové složení okolo 90% oceli, 5% měď a dalších 5% lehké kovy (hliník, antimon,..). Tyto zvony vydávají horší zvuk a jsou postihovány rezavěním, takže se jejich životnost pohybuje okolo 50 let.

Svěcení nových zvonů ve Strmilově 1929

Svěcení nových zvonů ve Strmilově 1929

Zvon Maria před rozbitím 1915

Zvon Maria před rozbitím 1915

Zvon Maria před rozbitím 1915

Zvon Maria před rozbitím 1915

Zvon Jiljí před rozbitím 1915

Zvon Jiljí před rozbitím 1915

Zvon Jiljí před rozbitím 1915

Zvon Jiljí před rozbitím 1915

 

11 images

(c) Strmilovský šachový klub - Ubytování - http://ubytovani.strmilov.cz/ - 2007

Domovská stránka