Bunkry

Město Strmilov svírá z jižní strany půlkruh ŘOP bunkrů. Jedná se o opevnění, které bylo budováno jako třetí obranná linie v roce 1938. Od svého vzniku 20. března 1935 řídilo výstavbu opevnění Ředitelství opevňovacích prací (odtud zkratka ŘOP – řopík). V roce 1937 byla kvůli politické tendenci změněna strategie tohoto budování a místo kulometných stanovišť se začal budovat nový typ pevnosti lehký objekt, kterými je až na jednu výjimku opevnění kolem Strmilova tvořeno. Po dokončení první linie, která byla vystavěna 2-8 km od Rakouských hranic se v letních měsících roku 1938 začala budovat druhá a třetí linie. Na Strmilovsku se s její výstavbou započalo velmi pozdě a nepodařilo se jí dokončit. V nejvýchodnějším úseku číslo 168 Strmilov se stačilo vybetonovat pouze 24 bunkrů, protože další budování zastavilo uzavření Mnichovské smlouvy a pověstný diplomatický výkon tehdejšího prezidenta E. Beneše.
Ustanovením Protektorátu Čechy a Moravy dostala všechny pevnosti pod kontrolu Velkoněmecká Říše. Zanedlouho bylo samotným vůdcem rozkázáno, aby všechny objekty ležící v protektorátu byly zničeny. To se týkalo právě především pevností druhé a třetí linie, protože se nacházely dále ve vnitrozemí. V létě 1939 došla řada i na strmilovské bunkry. Zdi bunkrů byly velmi masivní, proto byla pro odstřel zvolena nejrazantnější technologie (naplnit bunkr zcela vodou a poté v něm odpálit nálož). Některé stavby přesto alespoň částečně odolaly. Například pevnost u hřbitova byla takto odpalována nadvakrát a výsledek přesto nebyl valný. Zdi bunkru stojí totiž dodnes.
Pravděpodobně právě ten nejzachovalejší bunkr stojí na pozemku, který náleží k rekreačnímu objektu Vodní Ráj. Je proto klientům zcela k dispozici nejen jako historická atrakce, ale i jako perfektní místo k opalování.