Komorník

Rybník Komorník je největším a nejhezčím rybníkem okolí Strmilova i Kunžaku.
První kroky k výstavbě Komorníku začali v roce 1566, kdy vynikající telečský politik a majitel panství Zachariáš z Hradce začal vykupovat polnosti ležící na místě budoucího rybníka. Ze strany svých poddaných, od nichž pozemky vykupoval, neměl vůbec jednoduché jednání. Ačkoli si mohli vybrat, zda jim budou pozemky uhrazeny v penězích nebo výměnou za větší a kvalitnější pozemky v Radouchovech, Směnách, Jitřích, Cimrvaldě či jinde.
Dohromady vynaložil na nákup polností okolo 2000 grošů, do čehož nejsou započítána panská pole ani panský rybník Chlum, který byl Komorníkem zatopen. V roce 1575 byly pozemky skoupeny (dohromady asi 80 ha) a stavba Komorníka byla připravena. Odborným vedením stavby byl pověřen známý stavitel Florián Pravětický z Radvanova, velký přítel Jakuba Krčína z Jelčan.
Plán rybničních staveb Pravětický velmi dobře vymyslel a sestavil již dříve, protože jeho projekt musel být akceptován už při nákupu pozemků. Rybník stavělo okolo 300 lidí 8 let a celá stavba kromě koupě pozemků přišla v přepočtu asi na 4000 grošů, což je v přepočtu do dnešní měny pouze okolo 50 miliónů korun. V roce 1589 Zachariáš zemřel a rybník připadl do panství Hradeckého. Při Slavatském dělení se vrátil pod Telč a dostal se do držení Podstatských – Lichtensteinů. V roce 1919 si rybník pod záštitou pozemkové reformy přivlastnil stát a Lichtensteinům ho bez náhrady ukradl. Státním vlastnictvím zůstal Komorník nepřetržitě až do roku 1991, kdy byl znovu zprivatizován.
Hráz rybníka nebyla nikdy vážně poškozena, což svědčí o vysoké kvalitě stavby. Rybník má po celé ploše písčité dno a dosahuje hloubek maximálně 4 metry.

GC1VP1V