Ostatní přírodní památky

Přírodní památky neuvedené v souvislosti s jinou atrakcí připomínají minulost i přítomnost krásy zdejší přírody. Lesy jižně od Strmilova tvoří velmi rozsáhlé komplexy, kde se dodnes vyskytují hojně jeleni, daňkové, velmi hojně mufloni a v posledním desetiletí i rysové, kteří zde byli vystříleni v první polovině 19. století. Podobný osud potkal vlky. Až do let 1853 – 1855 byli vídáni v okolí Zvůle, a proto po nich byla pojmenována soustava skal – Vlčí doupě, ačkoli není prokázáno, že by norovali, právě v těch místech. Poslední vlk v jindřichohradeckém okresu byl uloven v roce 1862 blízko u dnes již zaniklé vesnice Romava, asi 800 metrů od dnešních hranic s Rakouskem. Po něm následovali v  Čechách pouze dva odstřely na Šumavě 1865 a 1874. Ještě asi 15 let se ojediněle objevovali výskytové znaky vlka, ale ukazovali pouze na osamělé jedince a stálá populace se zde od té doby nevytvořila. Místního krále smrků nazývaného Král České Kanady je možno potkat při  cestě na šibenici. Je starý téměř 350 let (z let 1658 – 1659). Je zevnitř vyhnilý, ale přesto mu kromě vichřic nehrozí akutní zkáza. V  jeho blízkosti v roce 1981 spadla 332 let stará Wachtelova jedle, která byla od roku 1979 suchá (Wachtelové byli v letech 1732 – 1912 lesníci Černínů, majitelů zámku v Jindřichově Hradci a hradeckých pánů 1693 – 1945).