Rašeliniště

Mezi Suchdolem a Jalovčím se nachází chráněná lokalita (2,25 ha) nezaslouženě málo známého suchdolského rašeliniště. Jedná se o prameništní rašeliniště s hojným výskytem reliktních druhů mechů. Například Srpnatka Fermežová je už přes 20 let druhem téměř vyhynulým, posledními jejími výskytištěmi jsou právě suchdolské rašeliniště a další chráněná oblast Hallův rybníček u Kaprouna (rovněž obec Kunžak).
Oblast rašeliniště plynule navazuje na rybník, který rovněž spadá pod chráněnou lokalitu kvůli propojení ekosystému. Za tímto rybníkem je asi hektarová oblast zvaná Kohoutí Strouha, což bylo nouzové bydliště jednoho z protikomunistických disidentů, kterému byl zakázán přístup do Kunžaku, kde bydlela jeho rodina. Dodnes tu po něm zbylo pole zahradní pažitky a libečku a velmi propracovaný systém nouzového ubytování společně s rozpadlými farmami, které provozoval jako samostatný zemědělec.