Strmilovské zvony

Stejně jako jiné památky, i zvony mají svou historii a své osudy. Farní kostel sv. Jiljí je připomínán již roku 1376. Věž, která za velkého požáru v roce 1835 shořela, byla postavena v roce 1617. Hradecký pán Vilém Hrabě Slavata (vyhozený roku 1618 z okna novoměstské radnice při  masakru organizovaném převážně německými protestanty) věnoval městu Strmilov na její výstavbu 1800 českých grošů (což je v přepočtu do dnešní měny 15 – 20 miliónů korun). Stála na druhé straně chrámu než dnes na místě, kde je dnes menší šedá sanktusová vížka. Dosahovala výšky pouze 2/3 dnešní věže, přesto městu dominovala a byla viditelná z  dálky. Obraz z roku 1831 této věže nebyl ještě zveřejněn, ale je z něho patrný čistě barokní styl, ve kterém se v těch dobách stavělo. Kromě třech velkých zvonů, z nichž jeden se jmenoval Prokop, byla na věži i  zvonkohra ve stylu loretánských zvonků.
Velký oheň 1835 a jeho následky
Požár v roce 1835 zničil 80% domů i kostel. Nový kostel byl vystavěn v letech 1838 – 1845 a zvony byly dodány o 4 roky později. Zhotovil je 1849 Antonín Perner v Českých Budějovicích a posvěceny byly 22. října budějovickým biskupem Josefem Ondřejem Lindauerem. Dne 10. prosince byly dovezeny do Vlčic, ale dále nebylo možno s koňskými potahy pokračovat kvůli obrovským závějím, takže se do Strmilova dostaly až o dva dny později. 12. prosince byly slavnostně vyzdviženy na věž za doprovodu krásných a okázalých liturgických obřadů. Jednalo se o tyto zvony – Jiljí 1062 kg, Maria 531 kg, Ondřej 314 kg, Umíráček 82 kg a Sanktus 27 kg. V kostele sv. Ondřeje na strmilovském hřbitově fungoval přes tři sta let historický zvon Maria z roku 1581 s německo-latinským mariánským nápisem.
První rekvizice 1916
V roce 1916 přišla řada na největší dva strmilovské zvony, Jiljí a Marii. Tklivě se rozezvučely hromadně všechny zvony strmilovské, které byly harmonicky sladěny. Velebně a teskně se nesly ty povědomé zvuky krajem za podzimního jitra, aby se naposledy rozloučily se svými druhy. 5. prosince 1916 přijelo do Strmilova 12 dělostřelců s koňmi. Po klekání bylo naposledy zvoněno všemi zvony dohromady, potom samostatně Jiljím a  samostatně Marií. Rovněž ve středu ráno. Potom byly zvony vyzdiženy z  ložisek a spuštěny na podlahu věže, kde byly rozbity na několik menších kusů. Zvon Maria na hřbitově 2. listopadu sám od sebe praskl a křapal jako plechový, takže byl přidán k rekvírovaným zvonům a vyměněn za zvon Florián z Nové Olešné (z roku 1666, hmotnost 27 kg), který měl být původně rekvírován místo Marie ze hřbitova. Místo toho byl na hřbitov přestěhován zvon Sanktus z farního kostela, kde zůstaly zvony Ondřej, Florián a Umíráček.
Druhá rekvizice 1917
Druhá rekvizice zvonů ve Strmilově proběhla 25. října 1917. Týkala se největšího a  třetího největšího zvonu – Ondřeje a Floriána, který byl necelý rok předtím přivezen z Nové Olešné. Stejně tak byl ze hřbitovního kostela sv. Ondřeje rekvírován zvon Sanktus, převezený po první rekvizici. Kostel sv. Ondřeje tedy zůstal beze zvonů a v kostele sv. Jiljí na náměstí zůstal jediný zvon – Umíráček (z roku 1849, hmotnost 82 kg).
Nové zvony 1929
Avšak došlo i na Umíráček. 24. listopadu 1928 při ranním zvonění klekání praskl i tento. Původem této závady bylo přílišné vytažení řemenu, na němž bylo upevněno srdce zvonu. To potom bilo na samý okraj zvonu a ten praskl v takové míře, že s ním dále nebylo možno zvonit. Proto se tehdejší farní kněz Rudolf Milota postaral o náhradu. V lednu byl dodán nový zvon Václav symbolicky v roce 1000. výročí mučednické smrti sv.  Václava (z roku 1927, váha 51 kg). Téhož roku v květnu k němu přibyly zvony ulité v roce 1929 – Maria – zvon vyrobený podle otisku zvonu Marie (1849 – 1916; váha 509 kg), Jan Nepomucký (312 kg) a Ondřej (210 kg). K tomuto výročí byla vydána pohlednice s těmito zvony vystavenými na farní zahradě.
Druhá světová válka a následky
Během druhé světové války byly v roce 1943 odebrány zvony Maria a Václav. Zvon Ondřej byl ponechán a zvon Jan Nepomucký se tehdejšímu správci farnosti podařilo během jara 1943 uschovat na dva roky do farního sklepení a tak válku přečkal a zůstal stejně jako Ondřej na věži dodnes. Pomyslná náhrada za Marii a Václava byla dodána až v roce 1988 nákladem veřejné sbírky. Nové zvon byly vyrobeny podle komunistických pravidel, takže nezobrazují žádného světce. Jeden má hmotnost 127 kg a druhý 33 kg. Menší z těchto zvonů se proto využívá jako umíráček. Nové zvony z 80. let mají také závadu v nekvalitní slitině, z níž jsou ulity. Všechny ostatní zvony byly ulity ze zvonoviny (78% mědi, 22% cínu). Nové zvony mají prvkové složení okolo 90% oceli, 5% měď a dalších 5% lehké kovy (hliník, antimon,..). Tyto zvony vydávají horší zvuk a jsou postihovány rezavěním, takže se jejich životnost pohybuje okolo 50 let.