Terezínské kameny

Vesnice Terezín je nejmladší osadou spadající pod obec Kunžak. První zmínky o něm jsou z roku 1710, kdy byl založen dvůr Petrov, který sloužil především lesním dělníkům a  dřevorubcům. Tento dvůr zanikl a žije pouze v názvu lokality. První zmínky o Terezínu jsou z roku 1723. Terezín je zajímavý svou odlehlostí. Jediná vesnice v jeho pětikilometrovém okolí je Nový Svět. Na druhé straně spadá pod jeho katastrální území část Zvůle. Tato izolace Terezína je důvodem, proč se zde vyskytují velmi vzácné druhy ptáků (čáp černý, orel skalní, orlovec říční, …), vzácné druhy obojživelníků (mloci) a další.
Počet obyvatel v Terezíně se neustále snižuje. Maxima dosáhl v roce 1869, kdy zde žilo 222 osob., v roce 1900 jich bylo 167, v roce 1975 pouze 20 obyvatel a dnes jen 7 trvale bydlících osob. Terezínem prochází evropské rozvodí, což je možná jednou z příčin výskytu lesních mravenců a mohutných mravenišť i uprostřed vesnice. V  zahradách domů se nachází obrovské balvany, z nichž mnohé jsou viditelné i z cesty. Další se vyskytují v jejím okolí.