Trkal

Seskupení kamenů Trkal je situováno asi 400 metrů severozápadně od Suchdola. Patří ke čtyřem nejvýznamnějším viklanům v republice. Viklany se vyznačují tím, že několikatunové kameny spočívají jen nepatrnou plochou na svém podloží a tudíž jimi lze snadno pohybovat. Byl popsán v časopise Památky archeologické v roce 1892 jako roztržená plotna s 13 miskami o různých rozměrech.
Tento viklan se bohužel nehýbe, protože byl v roce 1910 dětmi na školním výletě rozhýbán natolik, že spadl ze svého přirozeného těžiště. Od té doby jeho viklání ustalo. Viklan sám leží na straně kamenného hřebene, což je nejčastější poloha viklanů u nás a v Rakousku. Také okolí viklanu je unikátní. Prochází se k němu jalovcovou kolonií s kamennými mužiky (pyramidami z kamení). Lesy jsou plné borůvek a hub. Je jenom otázkou, zda takovýto útvar vznikl přirozeně nebo činností dávných obyvatel těchto krajů. Obě varianty jsou velmi nepravděpodobné, protože se jedná o téměř třicetitunový balvan s množstvím misek. Snad jsou původcem všeho tajemství výjimečné vlastnosti hrubozrnné dvojslídé žuly landštejnského typu, která zvětrává nerovnoměrně, eroduje a působením vody se odlupuje jen na některých místech.