Tumaperk

Tumaperk je zámeček v lesích mezi Českou Olešnou, Popelínem, Bořetínem a Strmilov. Jedná se o raně renesanční zámeček, jehož nechali postavit v  letech 1513-1514 bratři Hynek a Jindřich z Vydří. Po několika dalších majetkových změnách a dlouhých šlechtických dynastiích ji roku 1663 koupil Adam Ostrovský ze Skalky a v letech 1650 – 1750 jej vlastnili Allmannové z Allmsteina. Roku 1810 koupil Tumaperk francouzský šlechtic Josef Laboriette c.k. komorník.
Za jeho držení byl okolo Tumaperku, do té doby stojícího na kopci s pěkným výhledem, vysázen bukový les, v  jehož prostředku dnes Tumaperk stojí.
Před svou smrtí roku 1827 odkázal zámek hraběnce Terezii Trautmannsdorfové, která jej o 11 let později přepustila svému synu Josefovi. Ten po prožití značně nevázaného života prodal Tumaperk roku 1867 za pouhých 14 tisíc zlatých Karlu Lenertovi, bývalému správci lesonického panství, a druhý den se zastřelil. V roce 1892 udeřil do Tumaperku blesk, objekt kompletně vyhořel a časem zpustl.
Tumaperk leží asi jeden kilometr od rybníka Amerika severně.