Čertovy kameny

Čertovy kameny jsou živou legendou především v okolí Kunžaku. Jedná se o obrovské balvany obvykle s řadami mís, které jsou těžko vysvětlitelně umístěny pouze na vyvýšených a viditelných místech.
Podle známé pověsti se jedná o dílo čerta, jehož jediná jedinou zábavou bylo vytrhávat mohutné duby nebo si pohazovat s největšími balvany a když byl zvláště ve formě, tak i skalami. Jelikož byl velmi chytrý, tak tyto obrovské kameny odhazoval jen na určitá místa – na nejvyšší vrcholy, k pramenům, ke křižovatkám budoucích cest, zkrátka pokaždé tak, aby se nedaly přehlédnout. Mísy v nich jsou způsobeny sněmy těchto čertů, kteří svými rozžhavenými zadky vypalovaly do kamenů díry …
Ačkoli tyto příběhy přílišnou věrohodností neoplývají, přesto je jasné, že se lidé odjakživa zabývali problematikou těchto osamělých kamenů. Někteří odvázaní badatelé se dokonce domnívají, že jedná o obětní kameny, které v pravěku sloužili k pohanským modloslužbám, což je ale velmi těžko udržitelé tvrzení, protože hmotnost většiny těchto kamenů se počítá v desítkách a stovkách tun.
Mnohem pravděpodobnější se zdá tvrzení většiny odborníků, že tyto kameny se do svých pozic dostaly činností ledovce a mísy v nich vznikly přírodními vlivy – erozí a nepravidelným zvětráváním žuly landštejnského typu, která vykazuje mnoho podivuhodných vlastností.

Mnoho těchto kamenů je uvedeno samostatně – zde proto uvádíme pouze ty, které netvoří jiný celek nebo nejsou jeho součástí.