Hejtman

Rybník Hejtman je druhým největším rybníkem v okolí Strmilova, ačkoli katastrálně náleží k Budkovu a tedy k obci Střížovice.
V letech 1529-1567 byl správcem tvrze na Rozkoši (část obce Střížovice nejblíže rybníku Hejtman) hradecký poddaný Jošt Řečický. V letech 1566-1581 byly rybníkářem Zachariáše z Hradce panem Floriánem Pravětickým z Radvanova zabírány anebo kupovány pozemky budkovských osadníků na výstavbu rybníka Hejtmanu. Budkovští dostali za své staré pozemky náhradní, které byly často hodnotnější. Zároveň zanikly 4 rybníčky na střížovickém potoce a velký Budkovský rybník, které byly rovněž zatopeny Hejtmanem. Výstavba Hejtmanu byla velmi vhodná, protože většinu jeho plochy zabírala bažina a pozemky jím zaplavené ležely v zátopové zóně, a proto byla jejich výnosnost málo spolehlivá.
Výše uvedený původ rybníka přestavuje důvod, proč není vhodný k rekreaci – většina jeho dna je bahnitá, voda není tak čistá jako napříkad v Komorníku. Ani po rybníkářské stránce nemá kvůli bahnitému dnu dobrou produktivitu. Chybí mu rovněž statut rekreačního rybníka, což výrazně omezuje možnosti koupání a rekreace.